Tevredenheid van burgers? Daar streven we naar toe bij Gemeente Delft

11 maart 2022

Een tijdje geleden ben ik bij de Gemeente Delft gestart. Binnen gemeente Delft worden projecten heel anders opgepakt. De nadruk ligt bij ieder project altijd op de ” tevredenheid van de burgers”.  Er wordt er nagedacht over het geld van mensen, op welke manier het moet worden uitgegeven, om de beste producten voor de beste mogelijke prijs aan te leveren voor de straten in woonwijken, als voor de infrastructuur van de stad Delft.

Dit passen we ook toe bij het project “De herinrichting van de Bagijnhof”, we zijn vanuit een riool neerlegging naar de herinrichting van het hele hof overgegaan. De achterliggende gedachte hierbij is dat de Bagijnhof tot een autoluw hof om te toveren waarin veel groen komt te staan, en waarin duurzame maatregelen getroffen worden om de klimaatverandering tegen te gaan. En natuurlijk om voor een aantrekkelijke omgeving in de binnenstad van Delft te zorgen. Om het doelontwerp te bereiken, moeten we met de bestaande situatie beginnen. Een paar van de bestaande bomen zitten aan het einde van hun leeftijd en zijn bovendien erg ziek, daarom moeten ze gekapt worden voordat de werkzaamheden van het nieuwe ontwerp gestart worden. Ik heb hiervoor een paar offertes aangevraagd bij verschillende aannemers en hier gekozen voor de aannemer met het aantrekkelijkste aanbod. Bomenkappen lijkt wel heel eenvoudig en simpel, maar er zijn veel aspecten die in de gaten gehouden moeten worden. Hierbij wordt er onder andere gelet op het broedseizoen van de vogels, het informeren van de bewoners, parkeerplaatsen leegmaken, enzovoort. Het project zit nog steeds in de ontwerpfase en het moet nog aanbesteed worden.

Er bestaat bij de Bagijnhof een invalidenparkeerplaats die in het nieuwe ontwerp niet meer terugkeert. Deze is bedoeld voor een bewoonster van de wijk. Hierover heb ik samen met een collega met de bewoonster gesproken. We hebben een nieuwe plek voor de parkeerplaats gevonden, die aan de ene kant buiten de grenzen van het nieuwe ontwerp ligt, en aan de andere kant heel dicht van de deur van de bewoonster ligt. Samen tot een mooie oplossing gekomen!