Participatie speelt een belangrijke rol

14 februari 2022

Wat gaat de tijd toch snel! Nog maar drie maanden bij Schiedam en ik ga door naar de volgende halte. Het is een tijd geweest waar veel leermomenten zijn geweest, ook lijkt het erop dat er gedaan kan worden wat ik voor ogen had: Over meerdere projecten, alle fasen van een project (van initiatie tot en met oplevering) doorlopen, en hiernaast op één project zitten als projectleider.

Voor één van de projecten waar ik mee aan de slag mag bij de gemeente Schiedam, is gestart bij de initiatieffase. In de afgelopen vijf maanden is informatie verzameld, zijn er gesprekken gevoerd, onderzoeken uitgezet, afspraken gemaakt, presentaties gegeven en nu wordt gewerkt aan een inrichtingsplan.

Er moet de komende weken nog veel gebeuren voor dit project, met als doel dat de inrichting volledig is bepaald. Met vooruitzichten op onder andere een inrichtingsplan, presentatie en budgettering zal het project nog niet afgerond zijn. Maar het zal wel een goede start bieden om met de technische uitwerking te kunnen starten en vervolgens het project te realiseren. Dit is een goede leerschool en mooie ervaring die ik met ondersteuning/advies vanuit het projectteam en team projecten heb kunnen meemaken.