Op volle kracht vooruit!

9 november 2021

Wat een verschil met de vorige update, we zijn alweer een heel traject verder. Er is zoveel ervaring bij gekomen, de verantwoordelijkheden worden steeds groter en je takenlijst wordt steeds langer.

Het tweede traject van mijn traineeship bij Van Dijk Maasland ervaar ik zeker als een fijne en leerzame tijd. In deze periode heb ik zoveel nieuwe ervaringen mogen opdoen.

Ik mag me hier bezig houden met de calculatie en werkvoorbereiding. In deze 6 maanden heb ik 10 eigen calculaties mogen maken, een project gewonnen die binnen mijn traject nog valt en deze in de werkvoorbereiding mogen voortzetten. Dit project ‘bouwrijp maken De Gouw Poeldijk’ is daarom voor mij een zeer speciaal project die ik heb mogen voorbereiden samen met de projectleider en mijn begeleider binnen Van Dijk.

Bij het calculeren kreeg je te maken met veel diverse aanbestedingsvormen. Soms is dit een werkbezoek en een werkomschrijving, soms is deze helemaal als bestek uitgeschreven en kan er een duurzaamheid of hinder kwestie zijn.

Wat ik vooral in het begin niet makkelijk vond, was het contact met leveranciers. Voor de calculaties, de werkvoorbereiding, het opvragen van offertes en de inkoop, komt veel bellen aan te pas. Ik vond het lastig om snel te schakelen en direct vragen te beantwoorden, vooral als er meerdere projecten door elkaar liepen. Maar ook hier leer je mee omgaan en na veel oefenen gaat het steeds iets beter.

De vele deadlines die je nu ziet bij een aannemer geven je net even de juiste push om door te pakken en time management is hierbij een belangrijke vaardigheid. Ik vind het zo leuk dat ik hier al zoveel ervaring heb mogen op doen.