Aanleiding en missie

Civiel360 is een ketenbreed samenwerkingsverband, dat Civieltechnische Young professionals en studenten inspireert en begeleidt voor een duurzame en fitte toekomst binnen de Infra.

De organisaties die deelnemen aan Civiel360 zijn: Gebiedsmanagers, Van Dijk Maasland, Kroes aannemingsbedrijf, Verboon Maasland, BT Geoconsult, Ingenieursbureau Maters en De Koning, Nepocon Ingenieurs & Adviseurs Schiedam, Ingenieursbureau Drechtsteden (IDB), De Vries Werkendam, gemeente Delft, gemeente Schiedam, HB Adviesbureau Alkmaar, HB Adviesbureau Amsterdam, GP Groot Infrarealisatie, Schadenberg Groep, Sophia Engineering, K_Dekker Bouw en Infra, gemeente Dijk en Waard, gemeente BUCH, gemeente Zaanstad. Benieuwd wie dit zijn en naar hun motivatie?

Klik hier

Close
Find Nearby Opslaan locatie markering Routebeschrijving

Aanleiding

Uitdagende infrabranche

We leven in een veranderende wereld, waarin vernieuwingen elkaar snel opvolgen. Dit brengt kansen en tegelijk een bepaalde complexiteit met zich mee. Ook in de infrabranche. 

Zo hebben ontwikkelingen op het gebied van klimaatverandering, participatie, energietransitie en integraal werken een centrale rol binnen infraprojecten. Door de belangen en raakvlakken vanuit het toenemend aantal stakeholders worden projecten complexer wat zijn impact heeft op de rolverdeling in de opdrachtgever – opdrachtnemer relatie. 

Binnen deze relatie werken (young)professionals samen in meerdere (bouw)teams, vanuit verschillende disciplines en wisselende rollen, om invulling te geven aan deze uitdagende ontwikkelingen. Kortom, de infrabranche maakt een grote ontwikkeling door!

Leren als infradriehoek

Sterke ketensamenwerking

Deze ontwikkelingen vragen om een sterke samenwerking in de keten. Samenwerking tussen (Young)professionals vanuit gemeenten, ingenieursbureaus en aannemers, de drie hoofdspelers binnen de infradriehoek. Samenwerking vanuit vertrouwen waarbij elkaars belangen gewaardeerd en kwaliteiten benut worden. 

Future-fitte Young professionals:

Civiel360 gelooft dat een sterke samenwerking in de keten begint met sterke (young) professionals. Young professionals die vanuit eigen motivatie, eigen kracht en eigen regie met elkaar samenwerken. (Young) professionals die met plezier hun persoonlijke stijl ontwikkelen en met frisse blik het verschil durven maken in deze uitdagende infrabranche.

Onze missie

Civiel360 staat voor

  • Inspireren en begeleiden van Future-fitte civieltechnische young professionals;
  • Versterken samenwerkingsrelatie binnen de infradriehoek.
  • Sterk en inspirerend onderwijs

Wij zijn ervan overtuigd dat we met ons Civiel360 traineeship, uitdagende stage- en afstudeerplaatsen en onze bijdrage richting opleidingen Civiele Techniek, het fundament leggen voor future-fitte civieltechnisch (young) professionals.