Gemeente Delft

Gemeente Delft

Chiel van Wensveen

Gemeente Delft

Mijn naam is Chiel van Wensveen, projectleider bij de gemeente Delft. Voor de afdeling Stadsbeheer en Realisatie zorg ik dat werken tot voorbereiding en uitvoering komen, dit doe ik samen met een projectteam. De projecten variëren van het inrichten van woonwijken tot het aanleggen van riolering en het vernieuwen van bruggen. De charme van Delft ligt in de perfecte balans tussen de omvang van de stad, die ruimte biedt voor boeiende/uitdagende projecten, en toch ook weer klein genoeg voor persoonlijke interactie.

De gemeente Delft kan je zien als een moderne werkgever die ruimte biedt voor professionele ontwikkeling. De werkomgeving is toegankelijk en informeel en er is veel kennis op het gebied van civiele techniek. Het traineeprogramma van Civiel360 is een mooi initiatief voor de trainees en werkgevers. Het geeft een breed overzicht van het civiele werkveld. Als je bij Delft aan de slag gaat, dan sta ik klaar om je te helpen en coachen.

Verboon Maasland

Verboon Maasland

Arthur van der Burg

Verboon Maasland

Mijn naam is Arthur van der Burg en werkzaam als hoofd bedrijfsbureau bij Aannemingsbedrijf Verboon Maasland. Wij rekenen / werken aan de navolgende disciplines: Bouw- en woonrijp maken, Reconstructies en her-rioleren, Aanleg en (her)inrichting recreatie- en natuurgebieden, Waterbeheersing en oever bescherming, Baggerwerkzaamheden, Land- en waterbodemsanering, Ontgraven natte bouwkuipen.

Verboon gaat voor kennisoverdracht, instroom van jonge mensen met nieuwe ideeën in deze mooie sector. Zorgen dat je op de ‘juiste’ plaats aan het werk bent waar JIJ de beste prestaties kan leveren voor het bedrijf en zelf positieve energie van krijgt.

Gemeente Schiedam

Gemeente Schiedam

Stefanie Jacobs

Gemeente Schiedam

Ik ben Stefanie Jacobs, manager van het team Projecten van de gemeente Schiedam. Schiedam is een authentieke, levendige en vernieuwende stad. Binnen ons team worden projecten van uiteenlopende aard voorbereid en tijdens de uitvoering begeleid, zoals reconstructies van wegen en herinrichting van hele gebieden.

Met het traineeprogramma willen wij jonge afgestudeerde MBO- en HBO- studenten kennis laten maken met alle facetten van de civiele techniek. Een gemeente is geen gewoon bedrijf; je werkt in een politieke omgeving en zet je in voor het publiek belang. Is dat saai en stroperig? Nee, in tegendeel! Je bent vanaf het begin betrokken bij de planontwikkeling en alles wat daar bij komt kijken. Je leert omgaan met belangenafwegingen, werkt samen met veel partijen en je kunt zelf creatief meedenken. Kortom, bij ons krijg je alle ruimte om je verder te ontwikkelen.

BT Geoconsult BV

BT Geoconsult BV

Erik den Arend

BT Geoconsult

Ik ben Erik den Arend. Ik werk als adviseur/projectleider en leidinggevende bij BT Geoconsult BV: een ingenieursbureau in de geotechniek, constructies en waterbouw. In onze projecten focussen we op de sectoren infra, waterbouw en leidingen. Dat doen we als een “specialist in de praktijk”: we willen onze gedegen kennis van het werkveld inzetten om praktisch uitvoerbare ontwerpen te realiseren. Vaak werken we voor aannemers, maar ook voor overheden en nutsbedrijven.

Als ingenieursbureau staan we dicht bij onze klanten. Dat betekent geen droge theoretische rapporten van achter een bureau maar praktisch uitvoerbare adviezen waar in de praktijk mee gewerkt kan worden. Ons werk doen we met een jong, enthousiast team. De persoonlijke ontwikkeling van onze teamleden krijgt daarbij veel aandacht: door kennisdeling, sparring met ervaren collega’s en begeleiding op maat, niet alleen in de techniek maar ook in de niet-technische competenties. Het traineeprogramma van Civiel360 sluit hier uitstekend op aan, daarom zijn we blij om te kunnen bijdragen aan dit initiatief door het aanbieden van trainee-, stage- en afstudeerplekken!

Ingenieursbureau Maters en De Koning

Ingenieursbureau Maters en De Koning

Gert-Jan van de Laar

Ingenieursbureau Maters en De Koning

Mijn naam is Gert-Jan van de Laar, Ik ben directeur en partner bij Ingenieursbureau Maters en De Koning. Wij zijn met meer dan 40 collega’s werkzaam vanuit onze vestigingen in Rotterdam en Roosendaal. Wij ontwerpen constructies in de waterbouw, infrastructuur en bouw & industrie. Dat doen wij gedreven door techniek en met aandacht voor mensen, milieu en maatschappij. Constructieve kennis is onze kracht en constructief samenwerken is wat wij doen.

Alhoewel ikzelf inmiddels tot de oudere garde schijn te behoren vind ik het fantastisch om met jonge talenten aan de slag te zijn en te zien hoe zij ontwikkelingen doormaken. Veel van onze collega’s zijn ooit hun carrière bij ons begonnen en hebben wij zelf opgeleid. Onze visie met betrekking tot werving en behoud van onze medewerkers is gericht op het voortdurend opleiden en laten doorstromen van starters, waarna weer ruimte ontstaat voor de volgende talenten. Daarbij krijgen zij intensieve begeleiding van een vaste coach, maar ook al snel verantwoordelijkheid voor hun werkzaamheden en de eigen ontwikkeling. De visie en de werkwijze van Civiel360 sluiten hier uitstekend bij aan.

De Vries Werkendam

De Vries Werkendam

Devira Heij

De Vries Werkendam

Ik ben Devira Heij, medewerker P&O bij de Vries Werkendam. De Vries Werkendam is een dynamisch en toonaangevend bedrijf in de beton -en waterbouw, al meer dan 60 jaar gedreven door vakmanschap. Onder De Vries Werkendam vallen ook De Vries Titan en De Vries Tensa met ieder zijn eigen specialisme. We kunnen dus samen en afzonderlijk opereren dat is onze kracht!

Binnen deze gebundelde krachten staat veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit hoog in het vaandel en werken we samen met onze klanten toe naar het gewenste eindresultaat. Naast deze belangrijke factoren staan onze medewerkers altijd centraal. De vries is een bedrijf dat werkt vanuit de familiegedachte. Onze bedrijfscultuur is te omschrijven als professioneel, maar op een informele manier. Korte lijnen en snel schakelen met elkaar is belangrijk voor ons en onze medewerkers. Ook persoonlijke ontwikkeling vinden wij erg belangrijk, omdat je op deze manier kunt toegroeien naar naar jouw doelstellingen. Mede om deze reden vinden wij dat Civiel360 perfect aansluit op onze manier van werken, want ontwikkelen doen we samen!

Kroes Aannemingsbedrijf

Kroes Aannemingsbedrijf

Ingrid Bakkers

Kroes Aannemingsbedrijf

Ik ben Ingrid Bakkers, KAM en P&O coördinator bij Kroes Aannemingsbedrijf B.V., een echt MKB bedrijf. Onze bedrijfscultuur laat zich kenmerken als no-nonsense, korte lijnen en werken in gemotiveerde teams. Met oog voor ontwikkelingen in onze leefomgeving voeren wij zeer uiteenlopende projecten uit in de GWW- en betonbranche, zowel in nieuw aan te leggen als in bestaande (binnenstedelijke) omgevingen.

Wij vinden het belangrijk dat ons prachtige vak de interesse en waardering krijgt die het verdient. Wij willen daarom graag ons steentje bijdragen aan actieve promotie van de mogelijkheden binnen de civiele techniek en coaching van civiele talenten. Ik heb zelf bij Kroes mogen ervaren hoe persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing binnen een MKB bedrijf mogelijk zijn en vind Civiel 360 een prachtig initiatief om jou dat ook te laten ervaren!

Gebiedsmanagers

Gebiedsmanagers

Richard Walet

Gebiedsmanagers

Ik ben Richard Walet, mede oprichter van Gebiedsmanagers. Een civieltechnisch advies- en ingenieursbureau uit Maasluis. Als civieltechnisch adviseur zijn we betrokken bij grote gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke infra-projecten. Mee voorop lopen in het werken met 3D/BIM maar ook de vertaling van allerlei duurzaamheidsambities in civiele projecten zit in ons DNA. Vanuit mijn rol ben ik bezig met de verdere groei van het bedrijf juist met mensen die het samenwerken in de keten begrijpen en mee voorop willen lopen in de ontwikkelingen in ons vakgebied.

Gebiedsmanagers is een jong snel groeiend bedrijf, altijd bezig met innovatie, talentontwikkeling en samenwerking in de keten. Om dat te stimuleren en te laten zien dat werken bij een MKB-bedrijf super interessant is zijn we mede initiatiefnemer van Civiel 360. Inhoudelijk verstand van zaken is vanzelfsprekend, het begrijpen van elkaars rol in projecten is doorslaggevend in het laten slagen van het project.

Van Dijk Maasland

Van Dijk Maasland

Frans van Dijk

Van Dijk Maasland

Ik ben Frans van Dijk en directielid binnen Van Dijk Maasland. Ons bedrijf is een multidisciplinaire, innovatieve en proactieve dienstverlener in de GWW-branche. Die denkt vanuit de klant en haar omgeving. Mooie projecten op een verantwoorde en veilige werkwijze realiseren met oog voor de mensfactor; dat is Van Dijk Maasland!

Nepocon Ingenieurs en Adviseurs

Nepocon Ingenieurs en Adviseurs

Peter Voogt

Nepocon Ingenieurs en Adviseurs

Mijn naam is Peter Voogt en ik ben werkzaam als directielid bij Nepocon Ingenieurs & Adviseurs in Schiedam. We zijn een ingenieurs & adviesbureau en specialist op het gebied van het ontwerpen en berekenen van beton, staal, hout en composietconstructies. Het team werkt aan verschillende civieltechnische en bouwkundige projecten voor zowel de overheid als voor private opdrachtgevers. Zo schrijven we de ene dag mee aan een bestek, geven we adviezen over de fundering van een brug of woning en berekenen en tekenen we constructies van kunstwerken en grote industriële bouwwerken. We hebben diverse projecten, van klein tot groot, waardoor er voor iedere collega een passende opdracht is.

Bij Schaal Ingenieurs / Nepocon vinden we het belangrijk dat we investeren in talent. Werken bij ons betekent dat je de ruimte en de opleidingen krijg om jezelf te ontwikkelen. We hebben een stevige groeiambitie dus er zijn er veel mogelijkheden. Jij krijgt daarbij ondersteuning, zodat jij je kan richten op dat wat je het liefste doet. Daar helpen we jou graag mee!

Ingenieursbureau Drechtsteden

Ingenieursbureau Drechtsteden

Anton van Alphen

Ingenieursbureau Drechtsteden

Ik ben Anton van Alphen, manager civiel bij Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD). Dit is het regionale ingenieursbureau voor (semi)-overheidsinstellingen in de Drechtsteden. We voeren jaarlijks zo’n 250 civieltechnische projecten uit voor ruim 270.000 inwoners. Ons team gedreven medewerkers verzorgt het ontwerp, de technische voorbereiding en de uitvoering van de projecten. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze partners.

Bij IBD werk je mee van start tot realisatie van een project en je ziet dus gelijk het resultaat van jouw inzet. De diversiteit aan projecten is groot. Heb je interesse in waterbouw, ben je bij ons aan het goede adres. Dat doen we met de nieuwste en meest duurzame technieken. Als trainee krijg je van ons vanzelfsprekend de ondersteuning en ruimte om jezelf te ontwikkelen. Samen met jouw collega’s krijg je de kans om bij te dragen aan de omgeving van morgen!

Ook een traineeship doorlopen?
Bekijk meer over het programma!

Meer informatie

We bieden vanaf nu ook ons programma aan in de Regio Noord-Holland

Close
Find Nearby Opslaan locatie markering Routebeschrijving