Pieter-de-vries-Alumni-Civiel360

De uitdagingen binnen mijn projecten?

30 maart 2021

“De projecten zijn erg leerzaam en geven mij een positieve drive”

 

In het vorige artikel werd de rolbrug uitvoerig besproken. In de tussentijd is het voorlopig ontwerp afgerond en zijn er keuzes gemaakt met betrekking tot de aankomende fases. De keuze die gemaakt moest worden had betrekking op de contractkeuze en de partijen die dit zouden kunnen gaan oppakken. Uiteindelijk is er gekozen voor de traditionele methode waarbij een ingenieursbureau het VO verder zal uitwerken tot een DO en een bestek die op de markt gezet kan worden voor realisatie.

Naast de rolbrug ben ik ook betrokken bij de Ambachtenbuurt in Schiedam-Noord. De Ambachtenbuurt is een woonwijk uit de jaren 80 die toe is een grote onderhoudsbeurt. De wijk zal worden opgehoogd, voorzien worden van een gescheiden rioolstelsel en opnieuw worden ingericht. Ik hou mij vooral bezig met het ketenpark (locatie en proces van toestemmingen), K&L overleggen en diverse vergunningaanvragen. Daarnaast verricht ik ook divers uitzoekwerk voor uiteenlopende zaken die lopen binnen dit project.

 

Persoonlijke uitdagingen

Beide projecten nemen eigen uitdagingen met zich mee. Veel werkzaamheden die ik bij de gemeente uitvoer, heb ik nog niet eerder gedaan. Denk hierbij aan het uitzetten van verschillende onderzoeken, het voorbereiden en aanvragen van een vergunning en alles wat rondom het opdrachtgeven van een project komt kijken. Maar ik krijg er enorme energie van als de werkzaamheden toch goed tot uitvoer worden gebracht. Processen binnen een gemeente duren over het algemeen langer als bij de aannemer of het ingenieursbureau, maar des te lekkerder is het als het dan uiteindelijk toch allemaal lukt.

 

Persoonlijk projectdoel

Mijn doel is om binnen dit project, gedurende mijn traineeperiode bij de gemeente Schiedam, het project zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hierbij kan worden gedacht aan het zo spoedig mogelijk opmerken van onvolledige informatie en het beantwoorden van (lang) openstaande vragen vanuit het ingenieursbureau. Daarnaast hoop ik tot eind april/ begin mei de rolbrug een flink stuk richting de aanbesteding te kunnen trekken. Hiervoor moet nog diverse onderzoeken worden verricht en onder andere nog een definitief ontwerp en contractstukken (bestek) worden opgesteld.