Pieter-de-vries-Alumni-Civiel360

Pieter de Vries

17 oktober 2020

Ik ben Pieter de Vries. Sinds begin van het traineeschip van Civiel360 in september ben ik gestart bij de gemeente Schiedam op de afdeling projecten. Bij deze afdeling houd ik mij bezig met een viertal projecten dat voornamelijk bestaat uit ondersteuning van de projectleider. Hieronder zal ik de projecten verder toelichten.

Natuurkundigenbuurt

Deze vooroorlogse wijk in Schiedam Oost met krappe straatjes wordt opnieuw ingericht en voorzien van een gescheiden rioolstelsel. Voor dit project heb ik divers uitzoekwerk gedaan en een bijdrage geleverd in het aanbestedingstraject door deel te nemen aan een beoordeelsessie waarin de ENVI kortingen aan de diverse aannemers werden gegeven.

Ambachtenbuurt

Deze wijk ligt in het noorden van Schiedam en heeft te maken met flinke zettingen. Hierbij kan gedacht worden aan waardes die maximaal rond de 70cm per 30 jaar liggen. De wijk wordt zal worden opgehoogd met een licht ophoogmateriaal (EPS of Glasschuim) en daarnaast opnieuw worden ingericht. De werkzaamheden van dit project hebben betrekking op het toekomstige ketenpark, snippergroen en een wijziging aan een watergang (afstemming met hoogheemraadschap Delfland).

Rolbrug

De huidige rolbrug over de Schiedamse Schie dateert uit 1953 en dient vervangen te worden, omdat de huidige brug in slecht staat verkeert (einde technische levensduur). Gemeente Schiedam wil er een nieuwe rolbrug plaatsen, omdat er al sinds 1883 een rolbrug staat en er in Nederland maar 4 van dit brugtype zijn. Bij dit project is afgesproken dat ik hier als projectleider het project ga trekken met ondersteuning van een andere projectleider (projectleider Natuurkundigenbuurt). De werkzaamheden voor dit project waren tot nu toe inlezen (project wordt overgenomen van een vertrekkende projectleider) en het helder maken van open einden.

Risicomanagement

De afdeling projecten wil het risicomanagement verder professionaliseren. Ze willen dit door de invoering van het risicomanagementsysteem RiskID. Ik ben samen met een werkstudent (4e jaars HBO Civiel) verantwoordelijk gemaakt voor de soepele introductie van dit programma en de begeleiding van de projectleiders. De werkzaamheden bestaan in eerste instantie uit voorbereiding, hierbij kan worden gedacht aan het overzetten van risicodossiers en het maken van een handleiding van de projectleiders.