Mijn project: De rolbrug

9 december 2020

Wat, waar en waarom de rolbrug?

Één van de project waar ik momenteel mee bezig ben bij de gemeente Schiedam is de Rolbrug. De rolbrug gaat over de Schiedamse Schie en vormt een fiets- en voetgangersverbinding tussen Schiedam en Rotterdam. Daarnaast is het de eerste Schiedamse brug die de pleziervaart tegenkomen als ze vanuit Delft naar Schiedam varen.

De huidige rolbrug over de Schiedamse Schie dateert uit 1953 en dient vervangen te worden omdat uit een inspectie blijkt dat de huidige brug in slecht staat verkeert (einde technische levensduur). Gemeente Schiedam heeft besloten om een nieuwe rolbrug plaatsen vanwege het historische karakter (op deze plek staat al sinds 1883 een rolbrug). Daarnaast is de rolbrug een zeldzaam verschijnsel in Nederland, omdat er maar 4 van dit brugtype zijn.

Doel van de gemeente Schiedam

Het doel van de gemeente is het vervangen van de brug waarbij de situatie voor alle gebruikers van de brug zal verbeteren. Voor de voetgangers, maar voornamelijk fietsers zullen vanwege het flauwere talud en de verbeterde positionering van de biggenruggen op een aangenamere manier de brug op kunnen fietsen. Voor het vaarverkeer veranderd er weinig. De doorvaarhoogte blijft hetzelfde, maar de doorvaarbreedte wordt groter.

Daarnaast wordt er voor de brugwachter een aangenamere plek gecreëerd. Het huidige huisje is verre van een ideale werkplek en is net als de brug in slechte conditie. Er zal een nieuw huisje worden gerealiseerd waar vanuit zowel de brug als slagbomen bestuurd kunnen worden. Op dit moment worden de slagbomen nog handmatig bediend en de brug is alleen buiten te openen.

Tot slot wordt er gekeken naar de mogelijkheden om dit stuk grond rondom het brugwachtershuisje aantrekkelijk in te richten. Hierbij kan mogelijk worden gedacht aan het creëren van een verblijfsgebied.

Persoonlijk projectdoel

Mijn doel is om binnen dit project, gedurende mijn traineeperiode bij de gemeente Schiedam, het project zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hierbij kan worden gedacht aan het zo spoedig mogelijk opmerken van onvolledige informatie en het beantwoorden van (lang) openstaande vragen vanuit het ingenieursbureau. Daarnaast hoop ik tot eind april/ begin mei de rolbrug een flink stuk richting de aanbesteding te kunnen trekken. Hiervoor moet nog diverse onderzoeken worden verricht en onder andere nog een definitief ontwerp en contractstukken (bestek) worden opgesteld.