De diversiteit binnen mijn projecten, maakt mij iedere dag weer enthousiast!

9 december 2020

In de afgelopen 3 maanden heb ik een veelzijdige deelname mogen ervaren.

Mijn eerste project waar ik aan deelneem is het Foreestplein. Om de leefbaarheid te verbeteren, wordt dit flink aangepakt. Op dit moment zitten we in de ontwerpfase en kijken we naar wat de wensen zijn van alle belanghebbenden met dit plein en hoe we dit kunnen inpassen, rekening houdend met alle technische aspecten.

Hetzelfde geldt voor de weg die we gaan vervangen in Delftse Hout. Deze weg heeft een zettingsgevoelige ondergrond en het asfalt is aan alle kanten verzakt. Met dit project grenzen we tegen de Gemeente Pijnacker. Met de projecten van Delft, Pijnacker en daarbij denkend aan de belangen van de bedrijven aan deze weg, kijken we voor een passende uitvoeringsdatum. Ook hebben we de ambitie om circulariteit toe te passen.

Het Westerkwartier en Hof van Delft zijn wijken waar de riolering vervangen wordt. Voor deze wijken heb ik de offerte uitvragen georganiseerd voor de bemalingsadviezen en de monitoringsplannen. Na vervanging van de riolering worden de straten ook gelijk meegenomen. Hier kwam ik op het idee om een unieke locatie te bedenken en verder te kijken dan alleen de parkeerplaatsen en heb ik hiervoor verschillende ontwerp varianten opgesteld met diverse speel- en groen mogelijkheden.
Daarnaast zijn er plannen om een hardlooproute te realiseren in de stad. Hiervoor zijn een aantal maatregelen nodig zodat deze route veilig is. Na het uitwerken van de maatregelen, heb ik gekeken naar hoe we dit laten uitvoeren.

Het doel waar we naartoe werken; Zorgen dat het gehele proces van deze projecten van het begin tot eind goed uitgevoerd wordt voor de stad Delft.

Ontmoet Feline