Samen ontwikkelen

Wij geloven in de kracht van samen werken en ontwikkelen. Een proces waarin studenten, trainees én de deelnemende organisaties van Civiel360 op een inspirerende en gelijkwaardige manier van elkaar leren. Maak hier kennis met deze organisaties en ontdek waarom zij deelnemen in dit samenwerkingsverband.

TobiZ

Mijn naam is Marco Mabelis van TobiZ – buro voor Talentontwikkeling. Mijn passie is mensen en organisaties begeleiden met frisse energie hun ontwikkelmogelijkheden te ontdekken en met plezier vorm te geven. Dit doe ik in de vorm van (loopbaan)coaching en training voor (young)professionals in de bouw en infra. Ook initieer ik vanuit co-creatie ontwikkelprogramma’s samen met partners in de keten of over sectoren heen. 

Uit ervaring weet ik hoe waardevol ontdekkingsruimte, kansen en een supportteam zijn in het ontwikkelen van je eigen stijl. Civiel360 biedt deze ingrediënten. Vanuit mijn brede infra-ervaring en professie als coach en trainer, begeleid ik talenten graag in het ontwikkelen van hun eigen koers. Civiel360 brengt de belangen van alle partijen samen rondom één focus: Toekomst-fitte Young professionals. Daar word ik enthousiast van!

Gemeente Delft

Mijn naam is Nieko Kamping. Bij de gemeente Delft werk ik als leidinggevende van de afdeling Realisatie. Mijn team werkt aan verschillende civieltechnische projecten in de stad. Van het inrichten van woonwijken tot het leggen van riolering en vernieuwen van bruggen. Leuk aan Delft is dat de stad groot genoeg is voor uitdagende projecten en klein genoeg voor persoonlijk contact.

Delft is een moderne werkgever. Je krijgt hier de kans je te ontwikkelen. Er heerst een toegankelijke en informele werksfeer waar samen hard gewerkt wordt. Het traineeprogramma is uitdagend genoeg om het hele werkveld te leren kennen. Wil jij je ontwikkelen in de techniek? Dan help ik je graag op weg. 

Kroes Aannemingsbedrijf 

Ik ben Ingrid Bakkers, KAM en P&O coördinator bij Kroes Aannemingsbedrijf B.V., een echt MKB bedrijf. Onze bedrijfscultuur laat zich kenmerken als no-nonsense, korte lijnen en werken in gemotiveerde teams. Met oog voor ontwikkelingen in onze leefomgeving voeren wij zeer uiteenlopende projecten uit in de GWW- en betonbranche, zowel in nieuw aan te leggen als in bestaande (binnenstedelijke) omgevingen.

Wij vinden het belangrijk dat ons prachtige vak de interesse en waardering krijgt die het verdient. Wij willen daarom graag ons steentje bijdragen aan actieve promotie van de mogelijkheden binnen de civiele techniek en coaching van civiele talenten. Ik heb zelf bij Kroes mogen ervaren hoe persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing binnen een MKB bedrijf mogelijk zijn en vind Civiel 360 een prachtig initiatief om jou dat ook te laten ervaren!

Verboon Maasland

Mijn naam is Arthur van der Burg en werkzaam als hoofd bedrijfsbureau bij Aannemingsbedrijf Verboon Maasland. Wij rekenen / werken aan de navolgende disciplines: Bouw- en woonrijp maken,  Reconstructies en her-rioleren, Aanleg en (her)inrichting recreatie- en natuurgebieden, Waterbeheersing en oever bescherming, Baggerwerkzaamheden, Land- en waterbodemsanering, Ontgraven natte bouwkuipen.

Verboon gaat voor kennisoverdracht, instroom van jonge mensen met nieuwe ideeën in deze mooie sector. Zorgen dat je op de ‘juiste’ plaats aan het werk bent waar JIJ de beste prestaties kan leveren voor het bedrijf en zelf positieve energie van krijgt. 

Gebiedsmanagers

Ik ben Richard Walet, mede oprichter van Gebiedsmanagers. Een civieltechnisch advies- en ingenieursbureau uit Maasluis. Als civieltechnisch adviseur zijn we betrokken bij grote gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke infra-projecten. Mee voorop lopen in het werken met 3D/BIM maar ook de vertaling van allerlei duurzaamheidsambities in civiele projecten zit in ons DNA. Vanuit mijn rol ben ik bezig met de verdere groei van het bedrijf juist met mensen die het samenwerken in de keten begrijpen en mee voorop willen lopen in de ontwikkelingen in ons vakgebied.

Gebiedsmanagers is een jong snel groeiend bedrijf, altijd bezig met innovatie, talentontwikkeling en samenwerking in de keten. Om dat te stimuleren en te laten zien dat werken bij een MKB-bedrijf super interessant is zijn we mede initiatiefnemer van Civiel 360. Inhoudelijk verstand van zaken is vanzelfsprekend, het begrijpen van elkaars rol in projecten is doorslaggevend in het laten slagen van het project.

Van Dijk Maasland

Ik ben Frans van Dijk en directielid binnen Van Dijk Maasland. Ons bedrijf is een multidisciplinaire, innovatieve en proactieve dienstverlener in de GWW-branche. Die denkt vanuit de klant en haar omgeving. Mooie projecten op een verantwoorde en veilige werkwijze realiseren met oog voor de mensfactor; dat is Van Dijk Maasland! 

Gemeente Schiedam

Ik ben Stefanie Jacobs, manager van het team Projecten van de gemeente Schiedam. Schiedam is een authentieke, levendige en vernieuwende stad. Binnen ons team worden projecten van uiteenlopende aard voorbereid en tijdens de uitvoering begeleid, zoals reconstructies van wegen en herinrichting van hele gebieden. 

Met het traineeprogramma willen wij jonge afgestudeerde MBO- en HBO- studenten kennis laten maken met alle facetten van de civiele techniek. Een gemeente is geen gewoon bedrijf; je werkt in een politieke omgeving en zet je in voor het publiek belang. Is dat saai en stroperig? Nee, in tegendeel! Je bent vanaf het begin betrokken bij de planontwikkeling en alles wat daar bij komt kijken. Je leert omgaan met belangenafwegingen, werkt samen met veel partijen en je kunt zelf creatief meedenken. Kortom, bij ons krijg je alle ruimte om je verder te ontwikkelen.